Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-11.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-9.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-6.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-4.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-12.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-13.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-5.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/03/品牌强农_副本.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-2.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-8.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-7.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/03/1111_副本.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-10.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/03/e325b2c718b26ef13a9ed3dcf06bdae.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229

Warning: getimagesize(/www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/uploads/2023/04/image-3.png): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.wugu.com.cn/wp-content/plugins/contact-form-8/src/Front/Main.php on line 229
superpro加速器 官方网站2024 – 吾谷网 – 中国现代农业信息服务平台

    4月13日,四川省农业农村厅发布《四川省现代农业园区“五良”融合农业装备指南及考核标准(试行)》(以下简称《考核标准》),旨在补齐现代农业园区农业装备短板,提高现代农业园区农业装备考核的针对性和可操作性,率先把现代农业园区建成全程农业机械示范区。

    《考核标准》围绕“五个突出”(引育结合,突出“良种”;机艺融合,突出“良法”;宜机先行,突出“良田”;装备先进,突出“良机”;创新机制,突出“良制”)的总要求,分产业提出了川粮油、川猪、川茶、川菜、川酒、川竹、川果、川药、川牛羊、川鱼等10大产业园区农业装备的考核标准,建立作业水平、装备水平、科技水平、服务水平、安全水平、投入水平等6个一级指标、若干个二级指标,对考核分值未达到规定分值的现代农业园区,实行“一票否决”,不予授牌授星;围绕10大产业的农业装备需求,提出了10类《农业装备推荐指南》,推荐了105类390种农机装备;建立了10个农业装备专家团队,组建了农机、农艺融合专家团队65人,对省级培育园区农业装备建设实行“一盯一”技术咨询。

    同时,《考核标准》要求在园区培育发展资金中安排一定比例资金,支持宜机化改造、农机具购置,建设提灌站、育秧场、烘干场、机库棚等给予补助。在投入利益联结机制上也进行了探索尝试,提出“对享受财政支持的农业装备及设施,按不低于50%折股量化到村集体经济组织,实现赢利分红”,实现了农机社会化服务与小农户生产的有机衔接。